mother-and-baby mother-and-children

Vážení priatelia, 

naša spoločnosť bola založená so zámerom podporovať všestranný rozvoj detí. Vychádzame z filozofie, že každé dieťa sa má tešiť, radovať a zabávať pri prieskumavaní svojho okolia, ktoré ho vedie k zdokonaľovaniu vedomosti a zručnosti. Nie však každé dieťa má tieto možnosti. Práve tu by sme chceli priniesť svoj podiel odbornej pomoci pre naše deti. Urobiť ich radostnejšími pri hĺadaní miesta v našej spoločnosti.

PhDr. MIRIAM POLLITT